De rol van de universiteiten in het Klimaatakkoord

Klimaatverandering is momenteel een van de meest complexe uitdagingen voor de mens en vormt een directe maar ook langdurige bedreiging voor onze planeet. In het voorstel voor het Klimaatakkoord zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030 t.o.v. 1990. Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om politieke keuzes te maken.
De Nederlandse universiteiten beschikken over een enorme hoeveelheid aan kennis en ideeën, waarmee zij graag een bijdrage leveren aan oplossingen voor klimaatverandering en de gevolgen ervan. Dit varieert van onderzoek naar alternatieve energiebronnen, het ontwikkelen van CO2-neutrale campussen tot aan het opleiden van een generatie voor wie duurzaamheid een vanzelfsprekend ijkpunt is.
Tijdens het VSNU-Café op dinsdag 9 oktober staat het Klimaatakkoord centraal. Wat betekenen de klimaatdoelstellingen en de benodigde transitie voor het Nederlandse universitair onderzoek en onderwijs? Wij gaan graag met u in gesprek over de rol die de universiteiten kunnen spelen bij het Klimaatakkoord.