RES-congres

Het landelijk Communicatie Netwerk Klimaat organiseert het RES-congres op 2 november 2022. Tijdens dit congres zal worden stil gestaan bij de afgelopen 3 jaar werken aan de Regionale Energiestrategieën in 30 energieregio’s en waar de RES nu staat. Het zal ook gaan over hoe gecommuniceerd kan worden over de RES ontwikkelingen.