RES Congres – De RES op stoom

Op 3 november organiseert het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) het eerste RES-congres: ‘De RES op stoom’. Olof van der Gaag is spreker bij de deelsessies ‘Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties’ en ‘Doelstelling (kwantiteit) in relatie tot Europa’.