Realiseren van wind- en zonneparken

Met deze cursus geeft Berghauser Pont Academy u inzicht in windenergie en de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek. Daarmee kunt u ook uw eigen rol in de procedurele begeleiding en beoordeling van deze ontwikkelingen bepalen of vorm geven.