POM Lagerhuis Bijeenkomst Manifest ‘De veranderopgave voor omgevingsmanagement’

De bijeenkomst bij Infram B.V. staat in teken van het vraagstuk: “Wat gaat de nieuwe Omgevingswet betekenen voor het vak omgevingsmanagement en de rol van omgevingsmanager?”

Tijdens de bijeenkomst wordt in 5 rondes over 5 stellingen gedebatteerd. Vijf deelnemers wordt gevraagd een inleidende pitch te geven op de stelling. De uitkomsten uit de 5 discussierondes wordt door een speciale tekenaar visueel genotuleerd. Deze tekenaar maakt hiervan het omgevingsmanifest: ‘De veranderopgave voor omgevingsmanagement’. Het Manifest wordt later dit jaar door het POM aangereikt aan het programma ‘Eenvoudig Beter’ en het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.