Open dialoog opbouwwerkers in de energietransitie

Van 13u tot 17u organiseert Energie+ deze fysieke bijeenkomst waar Erik Jansen en Marcel Spierts met jullie gaan bespreken hoe sociaal werk bij de energietransitie voorbij gedragsverandering kan komen. Zij gaan op zoek naar manieren waarop duurzaamheid voor mensen betekenis krijgt in kleine en alledaagse sociale praktijken.