Ontbijtsessie – Kansen voor nieuwe technologieën

Ontbijtsessie Kansen voor nieuwe technologieën door Energie Nederland. Wat centraal staat: Nieuwe technologieën zijn hard nodig in de energietransitie. Ontwikkeling ervan en opschaling vragen commitment en een lange adem. Helaas lopen feiten en fictie vaak door elkaar, wat dikwijls leidt tot negatieve beeldvorming in een vroeg stadium. Hoe kunnen we dat voorkomen?