Online reflectiebijeenkomst

Op woensdag 19 mei organiseren de RES energieregio’s Noord Holland Noord en Noord Holland Zuid een online reflectiebijeenkomst. In de bijeenkomst wordt de RES 1.0 voor Noord Holland besproken. In een studio gaan we in gesprek met bestuurders, volksvertegenwoordigers en experts over de RES en de thema’s participatie, leefomgeving en natuur. Aan bod komen vragen als: ‘Wanneer is er voldoende participatie? Hoe kan financiële participatie het draagvlak vergroten? Hoe kun je als volksvertegenwoordiger een integrale afweging maken tussen de uiteenlopende belangen van energieopwek, leefomgeving en natuur?