Omgevingswetdag 2023

 De NVDE organiseert in samenwerking met Pels Rijcken de Omgevingswetdag 2023. Hoewel de Omgevingswet pas op 1 januari 2024 wordt ingevoerd, maken we je met deze dag klaar voor de start. Thema’s die aan bod zullen komen zijn onder andere de Omgevingswet in relatie tot geothermie en wind- en zonneparken, de gebouwde omgeving en de energiebesparingsplicht.