NVDE-bijeenkomst over werkgelegenheid

De NVDE organiseert een ledenbijeenkomst over werkgelegenheid. Doel van deze bijeenkomst is te onderzoeken welke concrete acties er mogelijk zijn en welke rol daarin is belegd voor de NVDE, uitgaande van onze expertise. De bijeenkomst is op 17 april, 15 – 17 u, bij de NVDE in Utrecht. NVDE-leden kunnen zich aanmelden bij Alienke Ramaker, alienkeramaker(at)nvde.nl.