NEN Webinar: ‘Aan de slag met energieprestatie 2.0’

Per 1 januari 2021 is de bepalingsmethode NTA 8800 van kracht en geldt dat vergunningsaanvragen voor alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Ook zal vanaf 1 januari 2021 het energielabel worden vastgesteld op basis van NTA 8800. Wat betekenen deze veranderingen in de praktijk voor de kwaliteitsborging, opnameprotocollen en het energielabel?