Nederlands Warmtepomp Congres 2020

Komend jaar moet het geluid op de perceelgrens binnen bepaalde limieten blijven. Thema’s zijn de BENG-eisen die komend jaar moeten worden ingevoerd en de snelheid van de verduurzaming van woningen. In het huidige tempo worden de klimaatdoelen bij lange na niet gehaald.