Monteursdagen Online – Webinar Industrie

Wij-Techniek organiseert een webinar over voedselveiligheid voor installateurs. Tijdens de webinar zal onder andere HACCP toelichten en stilstaan bij de achtergrond van voedselveiligheid en bij een hygiënisch ontwerp en waar moet op gelet moet worden bij constructie, onderhoud en reparatie Het webinar vindt plaats op 2 november 2022 van 15:30 – 17:00.