Minisymposium Systeemintegratie: Naar een robuust geïntegreerd energiesysteem

Houdt u zich bezig met de energietransitie en met name met het vraagstuk van de systeemintegratie? Kom dan op donderdag 6 juni naar het mini-symposium ‘Naar een robuust geïntegreerd energiesysteem’ in Supernova in Utrecht. Het energiesysteem wordt steeds complexer. De vraag naar energie zal gaan veranderen. Er zullen nieuwe energiesystemen ontstaan op alle schaalniveaus. Fossiele brandstoffen worden meer en meer vervangen door duurzame en intermitterende bronnen.