Matchmaking Day 2022 (online)

Tijdens dit evenement van Topsector Energie ontmoeten belangrijke spelers in de offshore windsector elkaar en krijgen ze informatie over de komende tenderregelingen in 2022 en worden nieuwe projecten en de resultaten van bestaande TKI Wind op Zee-projecten gepresenteerd.