Masterclass CO2-reductie Industrie najaar 2023

Tijdens de masterclassreeks ligt de focus op het verlagen van energetische- en procesemissies. De deelnemers starten met een analyse van de huidige situatie. Daarna worden er verschillende technieken behandeld waarmee het bedrijf CO2-reductie realiseert. Er is aandacht voor stimuleringsmaatregelen zoals subsidies en de besluitvorming, het verkrijgen van draagvlak en commitment binnen het bedrijf, omgang met weerstand en de ambassadeursrol om de CO2-reductie plannen te laten slagen.

Let op: van deelnemers wordt verwacht dat zij de gehele reeks, vanaf het begin volgen.