Marktontmoeting Energie

Tijdens deze marktdag op 7 november 2019 gaat het publieke leernetwerk Energie in gesprek met leveranciers van duurzame energie en duurzame energie-opwek. We gaan op zoek naar wederzijdse kansen voor betere aanbestedingen en succesvollere inkoop van duurzame energie en energie-opwek. Op het programma staan het kennismaken en uitwisselen van ervaringen, ingaan op vragen en het delen van kennis tussen het leernetwerk en leveranciers centraal.