Marktconsultatie oplossingen voor netcapaciteit in Noord-Nederland

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en voorwaarden om ruimte in het hoogspanningsnet te kunnen realiseren, gaat TenneT een marktverkenning (consultatie) organiseren. De consultatie start op vrijdag 5 juni met een digitale bijeenkomst van 13.00 tot 15.00 waarin door TenneT het doel en de opzet van deze ‘pilot Noord-Nederland wordt toegelicht.