KVGN symposium: Energietransitie is een werkwoord

KVGN, de belangenbehartiger van de Nederlandse gassector, werkt actief aan de transitie binnen de gassector, vanuit een samenwerking tussen EBN, Gasunie, Gasterra, NOGEPA en Shell/NAM. In dit programma staan 5 thema’s van het Klimaatakkoord centraal die een belangrijke rol spelen in deze transitie: groen gas, waterstof, CO2 opslag, aardwarmte en systeemintegratie.