KVGN | Europees Debat Duurzame Gassen

Het debat vindt plaats in de vorm van een webinar en wordt gehost door Jan Douwe Kroeske. Hierbij wordt veel ruimte gegeven aan interactie met de ‘kijkers’.

Hoe verhoudt het Nederlandse beleid zich ten opzichte van het Europese? En wat kan en moet de bijdrage zijn van de belangenverenigingen daarbij? Kan Nederland een aanjaagrol vervullen in Europa, en zo ja hoe dan?

Aan de orde komen vragen als ‘Hoe kan Nederland een voortrekkersrol in Europa innemen?’, ‘Investeert de overheid genoeg in de verduurzaming in vergelijking met andere landen?’, ‘Wanneer gaat de versnelling daadwerkelijk plaatsvinden?’.