Klimaatdag 12 oktober

We hebben er één jaar opzitten om de doelen van het Klimaatakkoord te halen, 49 procent CO2-reductie in 2030. Net als bij de totstandkoming van het akkoord zijn honderden partijen hier dagelijks mee bezig. Op maandag 12 oktober staan we met de eerste Klimaatdag stil bij alle inspanningen.