Klimaataansprakelijkheid en energietransitie; inzet op vermindering broeikasgasemissies

Tijdens dit seminar van Pels Rijcken wordt u bijgepraat over maatregelen die worden genomen en in voorbereiding zijn om tot emissiereductie te komen. De nadruk zal liggen op klimaataansprakelijkheid als instrument om emissiereductie af te dwingen, op het Fit for 55-programma van de Europese Commissie. Begin: 13.15 uur, en afsluitende borrel om: 16.40.