Kennismiddag Relevante Wetgeving voor Bodemenergie

Een drietal experts doet alles uit de doeken over de basisbeginselen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, milieurecht en wat daar allemaal bij komt kijken. Daarbij gaan zij kort in op wat u moet weten over de Omgevingswet en de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw)