Kennissessie burgerfora

Platform LEO en de NVDE organiseren een kennissessie over burgerfora. Tijdens deze online bijeenkomst word je in anderhalf uur bijgepraat over wat een burgerforum is en hoe het ingezet (kan) worden in toekomstig klimaat- en energiebeleid. Meld je aan via info@platformleo.nl.

Niek Mouter van de TU Delft neemt ons mee hierin. Ook zoomen we in op een praktijkvoorbeeld: Wouter Verduyn van Energie-Nederland vertelt over zijn ervaringen met de inzet van een burgerforum in de RES-regio Foodvalley, waar hij lid was van het stakeholderoverleg. Ook is er voldoende ruimte om al je vragen te stellen.