KENNIS- EN NETWERKBIJEENKOMST ‘RUIMTE VOOR ZONNEPARKEN’

Met de groei van het aantal zonneparken ontstaat er een spanningsveld tussen maatschappelijk draagvlak, planologie en landschappelijke waarden. RVO organiseert deze middag samen met de versnellingstafel Decentrale Duurzame Stroom om kennis en ervaringen over zonneparken uit te wisselen. Dat doen RVO speciaal voor ambtenaren die vanuit duurzaamheidsdoelstellingen en/of ruimtelijke ordening werken aan zonneparken.