Kennis- en leerbijeenkomst over de transitievisie warmte – PAW en ECW

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) organiseren een online bijeenkomst over de transitievisie warmte. Aan de hand van de ervaringen van de gemeenten Gouda en Dronten zal het gaan over de dilemma’s die hierbij aan komen kijken.