Inspiratietours CO₂-reductie industrie: Scope 1, 2 en 3 – uitstoot-reductie in de keten (15.00-16.30 uur)

De 3e Inspiratietoursessie binnen deze reeks gaat over de uitstoot in de hele keten, ook wel verdeeld in scope 1, 2 en 3. U kunt zich hier aanmelden.

Scopes

In het Klimaatakkoord wordt ook gesproken over deze verschillende niveaus. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Volgens Klimaatplein staat scope 1 voor de directe CO₂-uitstoot veroorzaakt door eigen bronnen binnen uw organisatie, zoals eigen (vracht)auto’s of de eigen schoorsteen. Scope 2 staat voor de indirecte uitstoot van CO₂ door de opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte, oftewel de uitstoot uit de schoorsteen van de energieproducent. Scope 3 omvat de indirecte uitstoot van CO₂ veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie, die dus niet in bezit is van uw eigen organisatie, of door de persoon die gebruik maakt van uw producten of de grondstoffen aanlevert. Denk bijvoorbeeld aan de uitstoot veroorzaakt door de auto die u rijdt (staal, rubberen banden, plastics, benzine/diesel) of de sap die u drinkt die gemaakt is met fruit uit Latijns-Amerika.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens deze sessie hoort u meer over hoe bedrijven omgaan met CO₂-verlaging in scope 1, 2 en 3. Als eerste spreekt Willem Kemmers, eigenaar van Innoventuri en Specialist biobased circulaire tuinbouw en Programmamanager bij Greenport West-Holland. Hij neemt u mee op reis door de tijd van de Nederlandse tuinbouw en vertelt hoe deze sector al ruim 100 jaar bezig is om de carbon footprint van haar producten te verlagen.

Daarna komt Taco Bosman (Senior Manager Climate change strategy & disclosure and Circular Economy) aan het woord. Hij is werkzaam bij PwC en vertelt over hoe de circulaire economie bijdraagt aan het realiseren van klimaatambities en ondernemingsdoelen. Hij geeft inzichten uit de waardeketen.

Kennis en inspiratie voor CO2-verlaging

In deze webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen in uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

  • Afwegingen
  • Aandachtspunten
  • Investerings- en exploitatiekosten
  • Rentabiliteit, CO₂-verlaging
  • Inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening

Een aantal deelnemers aan eerdere tours heeft inmiddels geïnvesteerd in CO₂-verlagingsmaatregelen.

Data

De volgende 5 inspiratietours hebben inmiddels plaatsgevonden of volgen binnenkort.