Inspiratietour Energie, Innovatie en Klimaatfondsen

Wilt u investeren in een energieproject waarmee energie wordt energie bespaard? Dat de CO2-uitstoot vermindert en/of hernieuwbare (duurzame) energie produceert of gebruikt? Als bedrijf kunt u bij verschillende fondsen aankloppen voor financiële ondersteuning. Ze denken graag mee als u een moeilijk financierbaar project hebt. Denk aan Europese, nationale en regionale fondsen, maar ook bijvoorbeeld aan venture capital (investering in startend bedrijf) of private equity (tijdelijke eigendomsstructuur die een scherpe financiële prikkel geeft). Welke middelen zijn er en hoe maakt uw bedrijf gebruik van deze middelen? Leer er meer over in dit webinar.

Schrijf u in voor de sessie via deze aanmeldlink.

Kennis en inspiratie voor CO2-reductie

Op de inspiratietour webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

  • Afwegingen
  • Aandachtspunten
  • Investerings- en exploitatiekosten
  • Rentabiliteit, CO2-reductie
  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening

Deelnemers aan eerdere tours hebben inmiddels geïnvesteerd in CO2-reductiemaatregelen.

Eerdere inspiratietours van dit jaar gingen over:

  • 16 februari: Energie Management Systemen / Artificiële Intelligentie, EMS/AI
  • 23 maart: Nieuwe businessmodellen voor CO2-reductie in de industrie
  • 13 april: ESCo’s

Schrijf u in voor de volgende inspiratietours over verschillende technieken en thema’s:

Heeft u voorgaande inspiratietours gemist en bent u toch nieuwsgierig? Op de website verduurzamingindustrie.nl kunt u de verslagen en presentaties van de online inspiratietours hier terugvinden.