Inspiratietour Energie, Innovatie en Klimaatfondsen

Wilt u investeren in een energieproject waarmee energie wordt bespaard, minder CO2 wordt uitgestoten en/of hernieuwbare (duurzame) energie wordt geproduceerd of gebruikt? Als bedrijf kunt u bij verschillende fondsen aankloppen voor financiële ondersteuning. Fondsen denken graag mee als u een moeilijk financierbaar project hebt. Denk aan Europese, nationale en regionale fondsen, maar ook bijvoorbeeld aan venture capital (investering in startend bedrijf) of private equity (tijdelijke eigendomsstructuur die een scherpe financiële prikkel geeft).

Schrijf u in voor de sessie via deze aanmeldlink.

In dit webinar is Freek Welling, Fondsmanager Perspectief Fonds Gelderland, één van de sprekers. Hij vertelt over hoe een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij als Oost NL kan bijdragen aan de energietransitie van de Nederlandse industrie. Dit doet hij aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden van financiering met publiek risicokapitaal.

Jeroen de Beer is adviseur bij het RVO programma Verduurzaming Industrie. Hij is coördinator voor het instrumentarium dat RVO uitvoert voor de verduurzaming van de industrie. Jeroen zal in vogelvlucht dit instrumentarium toelichten: welke stimuleringsregelingen zijn er en waarvoor kan de Industrie deze aanvragen?

De derde spreker is Rutger van Wersch, Senior Portefeuillemanager APG/ANET, de uitvoerder van het ABP Nederlands Energie Transitie fonds. Rutger vertelt over ANET als uniek lange termijn investeringspartner met de focus op de Distributie & Opslag, Gebruik en Productie van energie. ANET, met een fondsvermogen van 250 miljoen euro en ticket size van 5-25 miljoen euro, investeerde reeds in – via Asper Investment Management – het slimme warmtenetten fonds ‘Dorothea’, in het Rockstart Energy Fund en in het NET2GRID.

Kennis en inspiratie voor CO2-reductie

Op de inspiratietour webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

  • Afwegingen
  • Aandachtspunten
  • Investerings- en exploitatiekosten
  • Rentabiliteit, CO2-reductie
  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening

Deelnemers aan eerdere tours hebben inmiddels geïnvesteerd in CO2-reductiemaatregelen.

Eerdere inspiratietours van dit jaar gingen over:

  • 16 februari: Energie Management Systemen / Artificiële Intelligentie, EMS/AI
  • 23 maart: Nieuwe businessmodellen voor CO2-reductie in de industrie
  • 13 april: ESCo’s

Schrijf u in voor de volgende inspiratietours over verschillende technieken en thema’s:

Heeft u voorgaande inspiratietours gemist en bent u toch nieuwsgierig? Op de website verduurzamingindustrie.nl kunt u de verslagen en presentaties van de online inspiratietours hier terugvinden.