Inspiratietour toepassing van e-boilers

23 november 2021 15.00 – 16.30 uur

Aanmelden: meld u aan voor dit webinar via deze link.

Volg deze herfst en winter weer de online inspiratietours over de mogelijkheden voor CO₂-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaring die collega-bedrijven presenteren.

Bent u bezig met de elektrificatie van uw warmtevraag? En bent u benieuwd hoe u rendabel, duurzaam en eventueel gecombineerd met andere technieken en processen kunt inspelen op de volatiele energiemarkt? Dan is dit webinar iets voor u!

Wat kunt u verwachten?

Een van de belangrijkste oplossingsrichtingen om de CO₂-emissies uit de industriële productieprocessen te reduceren, is het overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare elektriciteit: elektrificatie van de warmtevraag. Dat kan onder meer door de toepassing van een e-boiler. Het aantal toepassingen van de e-boiler in Nederland is nu nog op één hand te tellen, maar daar komt mogelijk snel verandering in. In de 2020 openstellingsronde van de SDE++ zijn 27 projecten – met cumulatief 563 MW aan vermogen – ingediend. Tijdens de sessie op 23 november ontvangen we 3 bedrijven uit verschillende sectoren: de papier- en karton industrie, de aardappelverwerkende industrie en de gebouwde omgeving.

Eric van Tulden en Alex Zweekhorst van DJP De Hoop, voorheen DS Smith, komen vertellen over de eerste niet-gesubsidieerde e-boiler van Nederland. Ze spreken over de keuze voor een e-boiler en de techniek en de inzet daarvan in de praktijk.  Jan Keenan van Eneco neemt u mee in het praktijkverhaal van de elektrodeboiler voor stadsverwarming in de Haagse wijk Ypenburg. Een ander bedrijf – met een SDE++ beschikking voor een e-boiler – is Avebe. Erik Koops, director Energy Transition & Utilities, vertelt hoe Avebe de e-boiler wil gaan toepassen. Daarnaast vertelt hij over de andere CO2-reductiemaatregelen waarin zij hebben geïnvesteerd.

De punten die aan bod komen zijn o.a.:

 • Waarom heeft het bedrijf gekozen voor een e-boiler?
 • Hoe is de e-boiler ingepast in het productieproces?
 • Hoe is de samenwerking verlopen met de technologie-leverancier?
 • Hoe reageren de elektriciteitsnetbeheerder en -leverancier op de toegenomen stroomvraag (capaciteit, volume)?

In deze webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen in uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

 • Afwegingen
 • Aandachtspunten
 • Investerings- en exploitatiekosten
 • Rentabiliteit, CO₂-reductie
 • Inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening

Een aantal deelnemers aan eerdere tours heeft inmiddels geïnvesteerd in CO₂-reductiemaatregelen.

De organisatie is in handen van RVO, VEMW en de NVDE. Alle inspiratietours vinden online plaats van 15.00 tot 16.30 uur. Meld u aan of zet het vast in uw agenda:

 • Dinsdag 23 november 2021: de toepassing van e-boilers aanmelden 23 november
 • Dinsdag 14 december 2021: ervaringen met warmtepompen aanmelden 14 december
 • Dinsdag 18 januari 2022: nog nader in te vullen
 • Dinsdag 8 februari 2022: van fossiele naar circulaire grondstoffen

De verslagen van alle sessies vindt u terug op www.verduurzamingindustrie.nl onder Terugblik webinars.

Meer weten?

Elektrificatie van de warmtevraag speelt een grote rol in de verduurzaming van de industrie. Een van de belangrijkste vragen is hoeveel elektriciteit de industrie precies nodig heeft en hoe de energiesector hierop moet inspelen. Op verzoek van de Werkgroep Power-to-Industry is de Routekaart Elektrificatie ontwikkeld. In de routekaart is een stappenplan uitgewerkt, waarin duidelijk wordt welke acties nodig zijn van rijksoverheid, industrie, energiesector, netbeheerders, Topsector, brancheorganisaties en onderwijs. Via deze link vindt u de Routekaart Elektrificatie.

Meld u aan via deze link.