Inspiratiebijeenkomst – Op expeditie naar de gebouwde omgeving van morgen

Het werkveld van gemeenten, nutsbedrijven, woningcorporaties en andere partijen is door de energietransitie in de gebouwde omgeving volop in beweging. De oproep om wijken te verduurzamen, de energietransitie in te passen in de ruimte en dat vooral samen te doen klinkt alom. Maar wat vraagt dat in de praktijk van professionals, overheden en bewoners die daarmee bezig zijn?

Het programma van deze middag ziet er als volgt uit:

  • 14.00 – 14.15 uur: Ontvangst
  • 14.15 – 14.45 uur: Inhoudelijke sessie door Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
  • 14.45 – 16.00 uur: Deelsessieronde 1 – Op excursie naar een project in Amersfoort
  • 16.15 – 17.15 uur: Deelsessieronde 2 – Inspiratiesessies
  • 17.15 – 17.30 uur: Plenaire afsluiting
  • 17.30 – 18.30 uur: Borrel

Meld je aan!