Innovaties voor Warmte in Wijken – Sneak preview van Vergelijking van Warmtenetconfiguraties

Deltares heeft in opdracht van TKI Urban Energy, het Expertise Centrum, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken een aanpak ontwikkeld om warmtenetten op verschillende temperatuurniveaus met elkaar te vergelijken.