Nationaal Congres Bodemenergie

De Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (U.A.V.) van de Universiteit Utrecht in samenwerking met BodemenergieNL, Geothermie Nederland en TKI Urban Energy organiseren dit congres in Utrecht van 9.00-17.00 uur. Het programma zal gericht zijn op professionals, onderzoekers én studenten die geïnteresseerd zijn in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de opslag en productie van thermische energie.