Ingenieurs in Energietransitie

Zonder ingenieurs geen energietransitie

Het doel van het in de maak zijnde klimaatakkoord is 49 % reductie van CO2-uitstoot in 2030. Dat is ambitieus en optimistisch. Eén ding is zeker, zonder ingenieurs gaan we dat niet halen. Aan de hand van gedegen technisch-wetenschappelijke inzichten gaan we laten zien hoe ingenieurs in Nederland de energietransitie concreet maken. De redactie van TW organiseert deze bijeenkomst en laat experts met technisch inhoudelijke kennis aan het woord over het in de maak zijnde Klimaatakkoord.