Geothermie in IJsland en Nederland: wat kunnen we van elkaar leren?

De Ambassade van IJsland organiseert een bijeenkomst over de productie en toepassing van aardwarmte in IJsland en Nederland. Aan de orde komen de gemeenschappelijke uitdagingen en ervaringen met geothermie, en vooral de manieren om de ontwikkeling in beide landen te versnellen.