Gaan millennials het klimaat redden?

Het Klimaatakkoord moet de Nederlandse CO2-uitstoot halveren in 2030. De jonge professionals van KEK, de Klimaat en Energie Koepel voor jonge professionals, willen namens hun generatie invloed op de onderhandelingen. Zij gaan in debat met drie captains of industry. Wordt het Klimaatakkoord een succes? Wil het bedrijfsleven wel? En gaan millennials het klimaat redden?