Fysieke themamiddag bodemenergiebranche

Onder de deskundige leiding van Frank Agterberg, voorzitter Branchevereniging Bodemenergie, zullen Jan Paul van Soest (founding partner De Gemeynt), Janine Verweij (Directeur Geothermie Nederland) en Rik Molenaar (Sr. Adviseur Duurzame Energieopwekking bij Techniplan) neemt Branchevereniging Bodemenergie de bezoeker langs de maatschappelijke, beleidsmatige en marktaspecten van de energietransitie waarbinnen bodemenergie haar rol aan het vergroten is.