Fysieke inspiratietours CO₂-reductie industrie: Uitkoppeling van warmte tussen Twence en Grolsch

Na ruim 2 jaar organiseren we weer onze ‘eerste’ fysieke inspiratietour!

Het verduurzamen van de warmtebehoefte is een grote uitdaging voor de industrie. Het benutten van restwarmte biedt in toenemende mate kansen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? En wat is er allemaal voor nodig? Welke hobbels moeten overwonnen worden? Dat gaan we 8 juli van 10.00-16.30 uur zien bij Twence (Hengelo) en Grolsch (Enschede).

De mogelijkheid om fysiek een uitkoppelingsproject te zien zal een inspiratie voor u en uw bedrijf zijn. Wilt u deelnemen aan deze fysieke inspiratietour? Heeft u belangstelling dan kunt u zich hier aanmelden.
De tour is gratis. Gezien het beperkt aantal plekken raden behouden we ons het recht voor om niet meer dan twee personen per organisatie toe te laten.

Wat kunt u verwachten?
In deze inspiratietour laat u zich inspireren door een geslaagd praktijkverhaal!

  • Ontvangst is om 10.00 uur bij bierbrouwerij Grolsch (Enschede). Je kunt opgehaald worden met een bus vanaf NS station Enschede (09.30 uur), of met eigen vervoer naar Grolsch komen.
  • We stappen om 10.30 uur in de bus om de warmtebron te zien op het grote en indrukwekkende terrein van Twence (Hengelo), waar meerdere reststromen worden omgezet in grondstof en energie. Een daarvan is de warm water voorziening voor de stad Enschede, met ook een uitkoppeling richting Grolsch.
  • We volgen de route van het tracé, van Twence via het uitkoppelstation van Ennatuurlijk naar Grolsch.
  • Bij de brouwerij wordt u een (eenvoudige) lunch aangeboden, gevolgd door een presentatie door Twence en Grolsch over de totstandkoming en uitdagingen van de warmte-uitkoppeling. Gevolgd door een rondleiding door de brouwerij en het energiegebouw.
  • De dag wordt afgesloten met een borrel in het Grolsch café (15.30 – 16.30 uur).

Volgende tours: live of online
De tour-data zijn:

  • 6 september: een online tour met als onderwerp de flexibilisering van productie(processen).
  • 12 oktober: een fysieke bijeenkomst die plaatsvindt tijdens de Industrial Heat & Power Vakbeurs in de Brabanthallen in Den Bosch. Deze tour zal gaan over de elektrificatie van de industriële warmtevraag. Voor of na de bijeenkomst kunt u kennismaken met de aanbieders van e-boilers, warmtepompen, e.d.
  • 15 november: een online tour (onderwerp: n.t.b).

Noteer de data alvast in uw agenda en houd deze website in de gaten voor updates over de Inspiratietours.

Tip:
Op zoek naar snelle manieren om CO2 uitstoot te reduceren? We attenderen u graag op 2 webinars van het 6-25 project. Op 23 en 30 juni vertellen 6 industriële bedrijven over hoe uw bedrijf op korte termijn energie kan besparen met energie efficiënte technologieën. Hun ervaring en tips kunnen u goed van pas komen!

Sinds 2018 worden de 
Inspiratietours georganiseerd door de NVDE, VEMW en RVO. De tours zijn bedoeld voor kennis- en expertise-uitwisseling voor en door de industrie en zijn gericht op het realiseren van CO2-reductie bij bedrijven.