Future of Charging Symposium 2023

De transitie naar elektrisch rijden voor personen- en goederenvervoer vraagt om aanpassingen in het stedelijk en het landelijk gebied.  Bedrijven staan voor de keuze om nu in te stappen en de transitie mede vorm te geven, of te wachten tot de kaders zijn bepaald. Voor de gemeente wordt een goede ruimtelijke inpassing vanwege de druk op de openbare ruimte steeds belangrijker.