ETS, bouwsteen voor het Europese klimaatbeleid (Juridisch Café)

Op 14 juli 2021 presenteerde de Europese Commissie voorstellen om de beoogde 55% reductie van CO2-emissies per 2030 te bereiken (Fit for 55). Het Emissions Trading System (ETS) neemt hierin een belangrijke plaats in. Op dinsdag 2 november 2021 (15:00-17:00 Online via Zoom) organiseert de VVM-sectie Milieurecht en Praktijk een juridisch café, getiteld ‘ETS, bouwsteen voor het Europese klimaatbeleid’. In het juridisch café gaan twee deskundige sprekers in op het bestaande systeem van het ETS, de werking en de implementatie ervan in Nederland. Ook de Wet CO2 heffing industrie, per 1 januari 2021 in werking getreden, krijgt aandacht. Vervolgens worden de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie om de werking van het ETS te verbeteren en uit te breiden toegelicht.