Energiepodium debat 2019: “Energietransitie, van top-down en bottom-up”

De Europese en nationale Klimaatakkoorden leggen van bovenaf ambitieuze doelstellingen op. Nu is het aan de samenleving om woorden in daden om te zetten. Burgers, bedrijven, lokale en regionale overheden en maatschappelijke organisaties zijn aan zet. Een CO2-arme economie is enkel te bewerkstelligen als het overkoepelende internationale en nationale beleid en de lokale initiatieven elkaar niet in de weg zitten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Europese en nationale ambities en de lokale en regionale uitdagingen het klimaatbeleid juist versterken?