Energeia Energy Tour – Economische transitiebloei

De Energeia Energy Tour is op de helft! Maandag 22 november vangt de Energeia Energy Tour de tweede helft aan (in Amsterdam), waar ze in gesprek gaan over marktinrichting en financiering. Kunnen de klimaatambities binnen de energy-only-markt gerealiseerd worden, en zo ja, welke aanpassingen zijn dan nodig? Of is het antwoord nee, en wat zijn dan de alternatieven voor het huidige marktmodel? Dat flexibiliteit een grote rol toebedeeld krijgt in de toekomstige elektriciteitsmarkt is duidelijk, maar er is nog veel te zeggen over de manier waarop dit het beste invulling kan krijgen, zeker ook regionaal. En er zijn nog vele miljarden nodig om de energietransitie vlot te trekken, maar veel investeringen kennen een onzekere businesscase. Hoe komt de financiering rond?

De sessies zijn gefocust op het marktmodel, flexibiliteit en financiering. U kunt zich nog aanmelden voor komende maandag via energeia.nl/energytour.