Energeia Energy Tour – De Regionale Energiestrategieën en de gemeentelijke warmtevisies Online

Op de middag over de Regionale Energiestrategieën komt ondermeer Olof van der Gaag (NVDE) spreken.

De Regionale Energie Strategieën spelen een belangrijke rol in het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Publicatie van de eerste concept-strategieën heeft ook de nodige kritiek uitgelokt over het hele proces van RES’sen. Naast een toelichting over de ambitieuze plannen verdienen die kritische geluiden zeker ook een podium. In samenhang met de RES’sen gaan we het deze middag ook hebben over de warmtevisies van gemeenten die volgend jaar publiek worden gemaakt. Die zullen in belangrijke mate gekleurd worden door de mogelijkheden en voorwaarden die de nieuwe Warmtewet brengt. De tekst van de nieuwe warmtewet zou vlak voor de Energeia Energy Tour gepubliceerd moeten zijn.