Cursus Ontwerp van open en duurzame warmtenetten

Op 9, 10 en 17 maart 2023 wordt de cursus ‘Ontwerp van open en duurzame warmtenetten’ gegeven door Deltares. Het doel van deze cursus is om de deelnemer zoveel inzicht te verschaffen dat hij/zij in staat is om een technisch en economisch verantwoord warmtenetwerk te ontwerpen waarmee een efficiënte, probleemloze en onderhoudsvriendelijke bedrijfsvoering kan worden verricht.