Cursus: Energietransitie – doelen halen onder de omgevingswet

Burghauser Pont houdt een cursus over hoe de overheid (in het bijzonder de gemeente, omgevingsdienst en provincie), de energiesector en maatschappelijke organisaties kunnen omgaan met de impact van hernieuwbare energie-, bio-, wind- en zonne-energie en omgevingswarmte op de leefomgeving.