Creating an Enabling Regulatory Framework for Renewable Fuels of Non-Biological Origin in Europe

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie organiseert in samen werking met HINICIO deze conferentie over een activerend regelgevingskader voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong in Europa.