Community of Practice Aquathermie

Wanneer je als organisatie aan de slag wilt met aquathermie, poppen al snel governance en juridische vragen op: Van wie is die warmte eigenlijk? Welk soort partijen mag deze warmte exploiteren? Welke rol heb ik? En hoe verhoudt het faciliteren van aquathermie zich tot de kerntaken van mijn organisatie? Tijdens deze community of practice, proberen we antwoorden te vinden op bovenstaande en vergelijkbare vragen.