Bijeenkomst van projectgroep Biomassa en WKK over innovatie bij vergisting

We bezoeken dan de nieuwe afvalvergister Wabico op Ecopark Waalwijk. Gratis voor NVDE-leden.