Bijeenkomst over actualiteiten op het gebied van energiebesparing

Energiebesparing en duurzaamheid is belangrijk en wordt steeds belangrijker voor ondernemers. MKB-Nederland en VNO-NCW werken samen met de ministeries van BZK en EZK om ondernemers te informeren over de kansen (en wettelijke plichten) op het gebied van energiebesparing.