Ambtelijk Topcongres Omgevingswet

Het Topcongres Omgevingswet geeft de ambtelijke top inzicht in wat er moet gebeuren om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Hoe de Omgevingswet gebruikt kan worden bij het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en kan helpen om de verhouding tussen overheid en burger te verbeteren. We bieden concrete handvatten, dagen u uit, delen de worsteling en inspireren elkaar. Bent u binnen uw ambtelijke organisatie als topambtenaar verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet? Mis dit congres dan niet!