AI-cursus voor de energiesector

15 maart gaat de nieuwe AI-cursus voor de energiesector van de Nederlandse AI-coalitie en de Topsector Energie en Duurzaamheid live. Het doel is om een goed beeld te schetsen van hoe Artificiële Intelligentie in de energiesector toegepast gaat worden en wat de impact daarvan zou kunnen zijn op het werkgebied.